Letzza

U ss putva
cchjamri i natu modu
pirch a letzza
prizzva i tutti pori.

Iddra a letzza
laviva ppuru dintu coru
nu coru ca po
s riveltu traditru.

Nu coru rnnu rnnu
pp cumpurtri amru
tantu ca si nnaccrtu
puru Signru.

Ccu dIddru, pp cchistu
t vulutu in Paradsu
pp locchj tuji celsti
e puru pp ru surrsu.

Ma subba tuttu pp ru beni
ca nta sta vita fttu
pp ra duczza
ccu tutti pp laffttu.

Tu m vultu beni
coma nn fgghju
iju tarricordu coma na mamma
puru mgghju.