U modu i vulìri beni

Špissu ni vena ru pinzèru
e n’amu cummincìri
si ancunu ni vò beni
ma benu ppì davèru.

Ognunu tena ra manèra suja
macàri ni porta fora vija
u riàlu arrassusìja
cu è fàguzu ni štravìja.

U scilu fussa c’a manèra
si vidissa d’a luc’i l’occhji
si sintissa d’a vùcia tennìra
‘nt’a ‘na vav’i ventu fin’a ra sira.

A verità ‘u nn’è ra vera
puru ca nescia ffora
puru s’è chira cchjù fùnna
para ca ‘u nn’è sincera.

S’u fini è chiru justu
e ru jocu vala ra cannìla
pijati esempiu bon’i Macchjavèlli
‘u pulicijàti, facitulu cchjuttòstu.

Facìmulu vidìri
šcuvirìmulu stu sentimèntu
ppì šcampitàri ogni turbamèntu
lassàtivi a ri špaddri stu contròllu.

Duji vasi, ‘na carizza è ru mumèntu.