‘Na gnaccarèddra gigànta

Sù cchjù i vent’anni
ppì špuddràr’a casa casa
‘na gnaccarèddra
comu un’i famìgghja
nescia e tràsa.

Quann’a bonànima
Natali si nn’à gghjùtu
ccu’ tri figghji
u tempu i ciancìri
‘u nn’à_d_avùtu.

Tutt’u pisu subb’i špàddri
s’à pijàtu a gnaccarèddra
‘ncignann’a fatigàri
sanìzzi anu crisciùtu
meritu a_d_iddra.

Ppì ‘nu parràri
d’i niputi
doppu c’u patru e mammisa
s’ànnu sciunnùtu
adduv’iddra si l’à ricogghjùti.

Mo’ ca s’anu fattu ranni
ca s’anu arriggistàtu
ca s’anu chjùs’i pècuri
comu ‘nu štrùmmu
girànnu à_d_agghjajàtu.

Ma però iddra tosta
maji c’a sentu languràri
‘nu mulu è subba fatìga
s’à špàgna c’a ri figghji
ancuna cosa pò ‘ncappàri.

Atu ca gnaccarèddra
chista è ‘na gigànta
nnì tena forz’i volontà
nnì tena custànza e pacènza
‘mbiatu cu si l’avànta.