Via Poggioriàli

A stu pajìsu nostu
‘u ppo’ d_èssir’a matìna
ca ‘ncigni a fatigàri
si ‘mprima ‘u bid’u mari.

Ppì ccì pijàri gustu
l’à fari prestu prestu
t’à ri šcigghjr’u viàli
chiru bonu è Poggioriàli.

Sta štràt’i Cutròni
‘nu pocu è particulàri
scinnènnu chjanu-chjanu
abbàsciu špùncia u mari.

Cchjù scinni quetu-quetu
puru ca ti sonanu d_arrètu
vidènnu chiru quàtru
si rapa ‘nu tijàtru.

Si ti suvèrchja u tempu
cunsìgghju ‘na passijàta
‘na parm’a ll’orizzònti
po’ stari ‘nciavulàtu.

S’è ‘na jornàta bona
va subb’a passerèddra
assettat’a ‘nnu šcògghju
talija cchì funtanèddra.

‘Nu raggiu i suli
si perda subba l’irtu
chira vava i ventu
tutta l’à respiràri.

Ccu’ ri purmùni chjni
‘mpinciùt’a ll’occhji u maru
l’umori à già sagghjùtu
a milli à_d_arrivàtu.

Mò si ca po’ ‘ncignàri
po’ jir’a fatigàri
mò si ca po’ cridìri:
c’a jornàta ‘nu saccu à ddì rinnìri.Crotone: termine di via Poggioreale lato lungomare.