Mamma

Mamma!
na palora dcia
cu munnu sanu sanu
crivtu ccu d_amuri
ccu ru coru dinta mnu.

I_d_iddra nnnu crittu csi
cchj i_d_ancnu
s caccitu fzzju
s cimenttu e_d_ pijtu
du pojta u vzzu.

Sugnu ntu mbarzzu
u riesciu a ri truvri
duji bonu palorddri
cu nnnnu dittu lati
ca fussiru virginddri.

Pp discrivri na mamma
u nnabbstanu palri
u nnabbstanu cummnti
pp comu n criscitu
ccu ri sanzzi sentimnti.

Du capcchju
u latti namu pijatu
a ra crijatra cci duntu
lanni cchj beddri suji
eppuru namu arribbeddrtu.

Mo ca s fattu vecchjarddra
cavissa cchj bisognu
chi forzi lannu abbannunta
a ri figghji nosti jamarretu
i_d_iddra pritinnmu puru latu.

Na cosa po l capiscita
cu stintu suju i mamma
quannu ti servajutu
mancu cci dittu nenti
cannavtava fujutu.

Po ti nnadduni
quannu si nn gghjtu
ca cc vulivi daru munnu
ma u nn fatta tempu
pp chistu chjantu ru cchj fnnu.

A nnuji n datu tuttu
nuji quantu cciamu misu?
Vidmu risurttu !
Ma mamma u nn maji circtu nenti
ca du nostu ccabbastva nu surrisu.