'Na vcia dinta

Ma cch d ca
m succedtu mprima matna
m ripigghjtu i colpu
senza na raggina
comu na vcia dinta capa sona
v vidri ch llispirazina?

Senza sapri
nn comu nn qunnu
m liztu annavta
pp pijri na pnna
sinn mi curdvu
a rima ntu snnu.

Ma cch d c succssu?
M dittu mugghjrma.
U tti pagnri
u nn nenti
aju sulu crivri
chiru ca tegnu ara menti.

I dduv ca vna
tutta sta pojesija ?
A tegnu dinta i chissaqqunnu
e_d_unn sapvu
a tegnu ntu sangu
e dintu coru

si nnava dd jiri namicu
pp nescri fora?


Ma si fussa sicuru
ca forznna gghjri dinta
sta vcia mi rennssa
ccu d_iddru nata sunta
coma nnu canu
cc dicssa a ra livrza:

zaaan! Trasa dinta
ch tempu perzu.