Comu maji ‘u nn’amu mortu?

Quann’èrumu guagliùni
‘u nn’avìmmu cellulàri
tutt’u jorn’ a jocàri
ammenz’a štràta
‘na ricogghjùta
sulu ppì manciàri
l’ata ppì nnì curcàri.

Comu maji ‘u nn’amu mortu?
Jocàmmu a ru štrùmmu
mazz’e šprìgghju
figurin’e ammucciatèddra
a pallunu e truzzamùru
ni šcurciàmm’i jinòcchji
ccu’ ru ferfilàtu
lordu e_d_arruzzàtu.
Comu maji ‘u nn’amu mortu?

Chjn’i sudùru
rašcùn’e tagghjatìni
‘na ganga ca zumpàva
vivìmmu a ra funtàna
ccu’ ru mussu a ra buttìgghja
‘na gazzosa ‘nzemi
cchì miravìgghja!
Comu maji ‘u nn’amu mortu?

Manciàmm’i tuttu
chiru ca cc’èra
pirùni d’i sèggi
panu ogghju e zzùcchiru
po’ pan’e cciocculàta
viscòtt’e ggelàti
niscjùn’ a maji ‘nchjattàtu.
Comu maji ‘u nn’amu mortu?

Ppì jir’a dumìnic’ara Sila
‘mpuciùti ‘nt’a ‘na milleccèntu
quanti guagliùni
addùvi su i cintùri?
Mancu ‘n’airbeg
ohji cchì burdèllu!
Comu maji ‘u nn’amu mortu?

‘U nn’avimmu Sky
play-station e_d_MP3
compiuter e_’nternèt
navigatùri satellitàri
ma però u camìnu
a mimòrja ti l’arricordàvi
i l’amicìzza t’abbuffàvi.
Penzica ppì cchistu ‘u n’amu mortu.