Qualu amru?

Chiru amru
u nn binidttu du Signuru
dammuccitu nta lumbra
semp amru?

Chiru amru
u nn accuss fnnu
di sensi pijatu
semp amru?

Chiru amru
troppu scilu
u vttitu nu tammrru
semp amru?

Chiru amru
mi l curdtu
mpena canuscitu
chistu amru.

Chistu amuru
amru davru davru?
Comu capiscri
para focsu coma chiru.

M mpapintu, scirveddrtu
pp truvri stu significtu
dicia chiru ca vo diri
ma senzi chiru mi sentu murri.