S.S. 106 Jonica (A trta da morta)

Costggia u maru
sta jonica statli
i Tarantu a Reggiu
passnnu pp Cutrni.
Na trta malidtta
trtta e traditra
na mulattra cu cc po jiri
cchj i cinquantallra.

Mi vena ra menta
mo nu sacchi tempu
tornnnu du pajisu
ntu cumpartimntu.
Dji geometri e nu ngegnru
ccu ri carti vanu parrtu
i nautostrata cava dd nsciri
e unn maji gravtu.

Ntu discrzu capiscitu
chra a Tarantu-Cutrni
ogni bta ca mintumvanu
mi sintva cchj bonu.
Sintnnu ca
cra i paragnri
ava rraptu locchji
nassicuratri.

St Vattsimu
qunnu a ru qugghju?
Ci vnnu armnu
deci anni i travagghj.
Ma stautostrata
unn maji avutu ndirzzu
ca ri sordi anu jutu
sempi a natu pzzu.
E m comu facmu
pp sta statlu
ch muru e muru
ccu ru pitlu?
A trta da morta
tena comu numinta!
pp tutta genta
cnnu sutterrtu.

Jennu e binnnu
i Catanzru pp travagghjri
i cgghji da trta
su chjni crci e di hjri.
Tantu ca cc nn s
a nu certu pntu
ca pari ti truvri
a ru Campusntu.

Pussbbili
cu ss po fari nnti
pp campitri
tutti stincidnti ?
Pussbbili ca sta statlu
d_ssiri tijtru
oji mora ancnu
dumnu ancuntu?

Nnnu parrtu tutti
cumitati, puliticanti e sciosciulri
u lnnu sintti
u peju srdu chiru cu bbo sintri.
A ra matinta
chiru ca f cchj ncazzri
quannu si lza ru guvrnu
ccu na lggia, na vita vo sarvri.

Iju cc dicssa:
a ri cuntri pjativi a prca?
Ma a vuji da statlu 106
cch binni frca?
Qunnu vi nnaccurgti ca
su quantu na gurra civli
vi pja ru cntu
u sapti ripunnri.

Pp nuji u cc su ssrdi
pp ra fravicri
mentra ru nrd
su a ra quinta cursa.

U nn ca, pp chsta S.S.
comu i nazzsti vnnu fri
e tutti calabrsi chjnu chjnu
si vnnu cupri?

Sincmu nuji
u nn putmu pulizzri
a ri prssimi votazzini
facmuli capulri
Ma pnzica mgghju
si mannmu a fatigri
su fanu cuntrattu ccu nuji
u gghjmu a botri.