Pan'e muddrìca

A zzà Titina
ogni matìna
‘nu pocu i latti
ppì tutt’a jornàta
è ‘na mmujna.

Chjn’i pichètti
truscianti iddra
šcarpi špunnati
muscja e šchètta
a ru megghju zitèddra.

Tantu ca sicca
a ddieta parìva
a verità vera
c’a supp’a matìna
po’ s’a špachijàva.

‘Nu jornu a mamma
‘nu lampu i cirvèddru
špartenn’a sola
i d’a muddrica
ccu’ ‘nnù curtèddru.

Cci’à dittu mància
cchì ti nnì frìca
oji canciàmu
cc’è ‘n’ata cosa
pan’e muddrìca.